Παράδοση / Πολιτική Επιστροφών

Επιλογές παράδοσης

Παράδοση εντός 3-4 εργάσιμων ημερών (Κύπρος)

Παράδοση εντός 3-6 εργάσιμων ημερών (Ελλάδα)

  • Δωρεάν παράδοση σε όλες τις παραγγελείες

Υπόψη: δεν αποστέλλουμε ούτε παραδίδουμε τα Σαββατοκύριακα ή τις επίσημες αργίες και δεν μπορούμε να παραδώσουμε σε Τ.Ε. Κουτιά ή Μονάδες Αυτοαποθήκευσης.

Οδηγίες παράδοσης

Θα θέλαμε να βεβαιωθούμε ότι η παραγγελία σας θα φτάσει ασφαλής και αβλαβής, επομένως υπάρχουν ορισμένα αιτήματα παράδοσης που δεν μπορούμε να δεσμευτούμε:

  • Να αφήσουμε δέματα πάνω από φράχτες
  • Να αφήσουμε δέματα στα κατώφλια
  • Να τοποθετήσουμε δέματα στα παράθυρα
  • Να αφήσουμε δέματα σε κάδους/ντουλάπια κάδων ή κάδους τροχών
  • Να αφήσουμε δέματα εκτεθειμένα στα στοιχεία

Τοποθεσία Παράδοσης

Κάντε την παραγγελία σας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.medocal.com και συμπληρώστε τη διεύθυνση* στην οποία θέλετε να παραδοθεί η παραγγελία σας.

*Εάν ένας από τους συνεργάτες μας ταχυμεταφορές δεν μπορεί να παραδώσει στη διεύθυνσή σας, τότε το δέμα σας θα αφεθεί στον πλησιέστερο σταθμό ταχυμεταφορών. Ο συνεργάτης μας θα σας καλέσει για να σας ενημερώσει για το δέμα σας και τις ώρες παραλαβής από το κατάστημα. Για να παραλάβετε την παραγγελία σας παρακαλούμε να έχετε μαζί σας:

  • Επιβεβαίωση της παραγγελίας σας (κείμενο ή email)
  • Ταυτότητα φωτογραφίας (μόνο κρατική ταυτότητα, άδεια οδήγησης ή διαβατήριο).

Ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν μπορούμε να παραδώσουμε όλα τα προϊόντα της παραγγελίας σας ταυτόχρονα ή όπου υπάρχουν πολλά κουτιά στην αποστολή σας.

Σημείωση: Οποιαδήποτε προϊόντα αγοράζονται από την MEDOCAL LTD γίνονται σύμφωνα με σύμβαση αποστολής με συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών ή/και μεταφορέα. Ο τίτλος και ο κίνδυνος απώλειας τέτοιων προϊόντων περιέρχονται σε εσάς κατά την παράδοση των προϊόντων στη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών ή/και μεταφορέα. Τα προϊόντα θα αποστέλλονται στη διεύθυνση που έχετε ορίσει, εφόσον η διεύθυνση αυτή είναι πλήρης και συμμορφώνεται με τους περιορισμούς αποστολής που περιγράφονται στον ιστότοπό μας. Ο χρόνος και ο τόπος παράδοσης των προϊόντων σε εσάς είναι στη διακριτική ευχέρεια του μεταφορέα.

Η MEDOCAL LTD δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για καθυστερημένες/αποτυχημένες παραδόσεις για λόγους εκτός του ελέγχου μας, δηλαδή σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Όλες οι παραδόσεις θα γίνονται μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών όπου απαιτείται υπογραφή. Βεβαιωθείτε ότι θα υπάρχει κάποιος διαθέσιμος στη διεύθυνση παράδοσης που θα μπορεί να υπογράψει την παράδοση. Σε περίπτωση που χάσετε την προγραμματισμένη παράδοση, ο ταχυμεταφορέας θα σας καλέσει είτε για να ανανεώσετε την παράδοση, ειδοποιώντας την MEDOCAL LTD για περαιτέρω οδηγίες.

Όλες οι παραδόσεις θα γίνονται μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών όπου απαιτείται υπογραφή. Βεβαιωθείτε ότι θα υπάρχει κάποιος διαθέσιμος στη διεύθυνση παράδοσης που θα μπορεί να υπογράψει την παράδοση. Σε περίπτωση που χάσετε την προγραμματισμένη παράδοση, ο ταχυμεταφορέας θα σας καλέσει είτε για να ανανεώσετε την παράδοση, ειδοποιώντας την MEDOCAL LTD για περαιτέρω οδηγίες.

Ακυρώσεις & Επιστροφές

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΚΑΤΙ;

Μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε εντός 14 ημερών από την παραλαβή δεδομένου ότι το προϊόν είναι κλειστό και στην ίδια κατάσταση που παραλήφθηκε χωρίς λόγο και αιτιολόγηση.

Κατεστραμμένα/ Ελαττωματικά Είδη

Στην ατυχή περίπτωση που η παραγγελία σας φτάσει κατεστραμμένη ή υπάρχει υποψία ότι είναι ελαττωματική, θα παρέχουμε αντικαταστάσεις ή θα προσφέρουμε επιστροφή χρημάτων όταν προσκομιστεί απόδειξη της ζημιάς ή του ελαττωματικού προϊόντος. Είναι απαραίτητο να παρέχουμε φωτογραφίες των κατεστραμμένων/ελαττωματικών προϊόντων ή, σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να επιλέξουμε να συλλέξουμε τα κατεστραμμένα/ελαττωματικά προϊόντα από εσάς για Έρευνα Αναθεώρησης Ποιότητας. Η αλληλογραφία θα γίνει απευθείας μαζί σας. Εναλλακτικό προϊόν θα προσφέρεται σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμο απόθεμα

Επικοινωνήστε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών στο δωρεάν τηλέφωνο 77778182, 8:30 π.μ.-17:00 (ώρα Κύπρου), Δευτέρα έως Παρασκευή ή μέσω email στο info@medocal.com.

Αποδοχή Παραγγελίας

Η λήψη αριθμού παραγγελίας ή επιβεβαίωσης παραγγελίας μέσω email δεν συνιστά αποδοχή παραγγελίας ή επιβεβαίωση συμφωνίας πώλησης. Η MEDOCAL LTD διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να περιορίσει ή να ακυρώσει την ποσότητα παραγγελίας σε οποιοδήποτε Προϊόν. Ενδέχεται να απαιτείται επαλήθευση των πληροφοριών πριν από την αποδοχή μιας παραγγελίας. Οι τιμές και η διαθεσιμότητα των Προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Τα σφάλματα θα διορθωθούν όταν ανακαλυφθούν και η MEDOCAL LTD διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει οποιαδήποτε δηλωμένη προσφορά και να διορθώσει οποιοδήποτε λάθος, ανακρίβεια ή παράλειψη (συμπεριλαμβανομένης της υποβολής παραγγελίας) . Ορισμένες παραγγελίες συνιστούν ακατάλληλη χρήση του ιστότοπου . Η MEDOCAL LTD διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να αρνηθεί ή να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία για οποιονδήποτε λόγο. Ο λογαριασμός σας MEDOCAL LTD ενδέχεται επίσης να περιοριστεί ή να τερματιστεί για οποιονδήποτε λόγο, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της MEDOCALLTD.

Διαδικασία Επιστροφών

Τα είδη πρέπει να είναι αχρησιμοποίητα και να συνοδεύονται από έγκυρη αναφορά παραγγελίας.

Συσκευασία – Οι επιστροφές πρέπει να τυλίγονται με ασφάλεια χρησιμοποιώντας την ίδια συσκευασία στην οποία παραλήφθηκαν ή σε κατάλληλη συσκευασία για να διασφαλίσουμε ότι τα αγαθά θα φτάσουν μαζί μας στην αρχική τους κατάσταση. Η αναφορά παραγγελίας θα πρέπει να εμφανίζεται καθαρά στην εξωτερική ετικέτα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε επιστροφή χρημάτων/ανταλλαγή για ζημιές που προκαλούνται από ανεπαρκή συσκευασία.

Όλα τα αιτήματα επιστροφής που υποβάλλονται εκτός του κανονικού ωραρίου (8.30 π.μ. – 5:00 μ.μ.) θα διεκπεραιωθούν την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Επιστροφές χρημάτων & ανταλλαγές– Στόχος μας είναι να διεκπεραιώσουμε τις ανταλλαγές εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της επιστροφής.

Οι επιστροφές χρημάτων θα εφαρμοστούν στην αρχική μέθοδο πληρωμής εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της επιστροφής. Οι επιστροφές χρημάτων ενδέχεται να χρειαστούν 5-7 εργάσιμες ημέρες για να εμφανιστούν σε έναν λογαριασμό, ανάλογα με την τράπεζά σας.

Εγγραφή Διεύθυνσης: MEDOCAL LTD

Εγγεγραμμένο γραφείο: Γρηγόρη Αυξεντίου 39, Academia Centre, Block C, Γραφείο 101, Λάρνακα 6021, Κύπρος

Εγγραφή στην Κύπρο: HE427912