Όροι και Προυποθέσεις

MEDOCAL LTD και οι θυγατρικές του σας καλωσορίζουν στον ιστότοπο www.medocal.com (ο “ιστότοπος”). Ο ιστότοπος Medocal.com περιλαμβάνει τις πληροφορίες της εταιρείας, μια γενική λίστα των προϊόντων μας, τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας και ένα ηλεκτρονικό κατάστημα όπου οι εγκεκριμένοι πελάτες μπορούν να κάνουν παραγγελίες για τα προϊόντα μας που αναφέρονται. Κάνοντας κλικ ή πατώντας “Σύνδεση”, “Εγγραφή”, “Υποβολή παραγγελίας” ή εισάγοντας ή χρησιμοποιώντας με άλλον τρόπο τον ιστότοπό μας, www.medocal.com, συμφωνείτε και αποδέχεστε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (τους «Όρους Χρήσης» ή «Όροι»).

Με την πρόσβαση και/ή τη χρήση του ιστότοπου, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα, την εξουσιοδότηση και την ικανότητα να αποδεχτείτε τους όρους και να συμμορφωθείτε με όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται που βρίσκονται στον παρόν ιστότοπο. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο ή να αποδεχτείτε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις εκτός εάν είστε τουλάχιστον 18 ετών.

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, δηλώνετε ότι συμφωνείτε και δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους.

1. Ο Λογαριασμός σας

Εάν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας και για τον περιορισμό της πρόσβασης στον υπολογιστή σας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον λογαριασμό σας. Συμφωνείτε να αποδεχτείτε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κάτω από τον λογαριασμό ή τον κωδικό πρόσβασής σας. Θα πρέπει να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσετε ότι ο κωδικός πρόσβασης παραμένει εμπιστευτικός και ασφαλής και θα πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως εάν έχετε οποιονδήποτε λόγο να πιστεύετε ότι ο κωδικός πρόσβασής σας έχει γίνει γνωστός σε οποιονδήποτε άλλον ή εάν ο κωδικός πρόσβασης είναι γνωστός ή είναι πιθανό να χρησιμοποιείται με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι σωστά και πλήρη και ενημερώστε μας αμέσως για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες που παρείχατε κατά την εγγραφή σας.

MEDOCAL LTD διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ανά πάσα στιγμή την πρόσβαση στον ιστότοπο, να τερματίσει λογαριασμούς, να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί περιεχόμενο ή να ακυρώσει παραγγελίες κατά την κρίση μας. Εάν ακυρώσουμε μια παραγγελία, θα είναι χωρίς χρέωση σε εσάς.

2. Απόρρητο

Διαβάστε την Πολιτική απορρήτου που διέπει επίσης την επίσκεψή σας στο medocal.com, για να κατανοήσετε τις πρακτικές μας.

3. Πρόσβαση στην www.medocal.com

Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι η διαθεσιμότητα του ιστότοπου θα είναι αδιάκοπη και ότι οι μεταδόσεις θα είναι χωρίς σφάλματα. Ωστόσο, λόγω της φύσης του Διαδικτύου, αυτό δεν είναι εγγυημένο. Επίσης, η πρόσβασή σας στον ιστότοπο ενδέχεται να αναστέλλεται ή να περιορίζεται περιστασιακά για να επιτραπεί η επισκευή, η συντήρηση ή η εισαγωγή νέων εγκαταστάσεων ή υπηρεσιών. Θα προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τη συχνότητα και τη διάρκεια οποιασδήποτε τέτοιας αναστολής ή περιορισμού.

4. Άδεια πρόσβασης στον ιστότοπο

Η MEDOCAL LTD σας παραχωρεί περιορισμένη άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης αυτού του ιστότοπου, αλλά όχι για λήψη (εκτός από την προσωρινή αποθήκευση σελίδων) ή τροποποίηση του ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού, εκτός από τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της MEDOCAL LTD. Αυτή η άδεια δεν περιλαμβάνει μεταπώληση ή εμπορική χρήση αυτού του ιστότοπου ή του περιεχομένου του. οποιαδήποτε συλλογή και χρήση τυχόν καταχωρίσεων προϊόντων, περιγραφών ή τιμών· οποιαδήποτε παράγωγη χρήση αυτού του ιστότοπου ή του περιεχομένου του· οποιαδήποτε λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμού προς όφελος άλλου εμπόρου· ή οποιαδήποτε χρήση εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων. Αυτός ο ιστότοπος ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού του ιστότοπου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να πωληθεί, να μεταπωληθεί, να επισκεφθεί ή να εκμεταλλευτεί με άλλο τρόπο για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της MEDOCAL LTD.

Δεν επιτρέπεται να πλαισιώνετε ή να χρησιμοποιείτε τεχνικές πλαισίωσης για να επισυνάψετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλες ιδιόκτητες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) της MEDOCAL LTD και των θυγατρικών της χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της strong>MEDOCAL LTD. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μετα-ετικέτες ή οποιοδήποτε άλλο “κρυφό κείμενο” που χρησιμοποιεί ονόματα ή εμπορικά σήματα της MEDOCAL LTD ή των θυγατρικών της χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της MEDOCAL LTD. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση τερματίζει την άδεια ή την άδεια που χορηγείται από την MEDOCAL LTD.

Σας παραχωρείται ένα περιορισμένο, ανακλητό και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσετε υπερσύνδεσμο σε οποιαδήποτε σελίδα εντός του ιστότοπου, εφόσον ο σύνδεσμος δεν απεικονίζει την MEDOCAL LTD, τις θυγατρικές της ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους στην ένα ψευδές, παραπλανητικό, υποτιμητικό ή άλλως προσβλητικό θέμα. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε λογότυπο MEDOCAL LTD ή άλλο αποκλειστικό γραφικό ή εμπορικό σήμα ως μέρος του συνδέσμου χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της MEDOCAL LTD.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού του ιστότοπου μπορεί να προκαλέσει αξίωση αποζημίωσης ή/και να συνιστά ποινικό αδίκημα.

5. Your conduct

Σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Χρήσης, η MEDOCAL LTD σας χορηγεί μια μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική και περιορισμένη άδεια πρόσβασης για χρήση του ιστότοπου medocal.com. Αυτή η άδεια δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα πρόσβασης ή χρήσης του ιστότοπου για οποιονδήποτε από τους περιορισμένους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω. Η MEDOCAL LTD μπορεί να καταγγείλει αυτήν την άδεια ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο.

Η άδεια που σας έχει χορηγηθεί για τη χρήση του medocal.com υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (α) Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε μαζικές αγορές κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. (β) δεν θα εκμεταλλευτείτε εμπορικά το medocal.com, το περιεχόμενό του ή τα προϊόντα του χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της MEDOCAL LTD. (γ) δεν πρέπει να τροποποιήσετε, να κάνετε παράγωγα έργα ή να κάνετε αντίστροφη μηχανική οποιοδήποτε μέρος του medocal.com. (δ) εκτός από όσα ορίζονται ρητά στο παρόν, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, να αναπαράγετε, να διανείμετε, να αναδημοσιεύσετε, να κατεβάσετε, να εμφανίσετε, να δημοσιεύσετε ή να μεταδώσετε οποιοδήποτε μέρος του medocal.com σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της MEDOCAL LTD. και (ε) δεν θα χρησιμοποιείτε εμπορικά σήματα, λογότυπα ή άλλες πληροφορίες ή περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων εικόνων και περιγραφών κειμένου) του medocal.com χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της MEDOCAL LTD.

Η MEDOCAL LTD διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να διακόψει το medocal.com ή οποιοδήποτε τμήμα του ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι η MEDOCAL LTD δεν θα φέρει ευθύνη έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε διακοπή, αναστολή ή τροποποίηση του medocal.com ή οποιουδήποτε μέρους αυτού.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που προκαλεί ή είναι πιθανό να προκαλέσει διακοπή, βλάβη ή υποβάθμιση του ιστότοπου ή της πρόσβασης σε αυτόν με οποιονδήποτε τρόπο.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

  • για δόλιους σκοπούς ή σε σχέση με ποινικό αδίκημα ή άλλη παράνομη δραστηριότητα·
  • να στείλει, να χρησιμοποιήσει ή να επαναχρησιμοποιήσει οποιοδήποτε υλικό που είναι παράνομο, προσβλητικό, καταχρηστικό, άσεμνο, δυσφημιστικό, άσεμνο ή απειλητικό· κατά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικού σήματος, εμπιστευτικότητας, απορρήτου ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος· ή είναι άλλως επιζήμιο για τρίτους· ή απαράδεκτο? ή που αποτελείται από, ή περιέχει, ιούς λογισμικού, πολιτικές εκστρατείες, εμπορικές προσκλήσεις, αλυσιδωτές επιστολές, μαζικές αποστολές ή οποιοδήποτε «spam»· να προκαλέσει ενόχληση, ενόχληση ή περιττό άγχος.

6. Πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα βάσης δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος παράγεται, ανήκει και λειτουργεί από την MEDOCAL LTD. Όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον ιστότοπο, όπως κείμενο, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια κουμπιών, εικόνες και λογισμικό, είναι ιδιοκτησία της MEDOCAL LTD ή των θυγατρικών της, των θυγατρικών της ή των προμηθευτών περιεχομένου της και προστατεύεται από την Κύπρο , της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων βάσης δεδομένων. Η συλλογή όλου του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της MEDOCAL LTD και των θυγατρικών της και προστατεύεται από την Κύπρο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων βάσης δεδομένων. Όλο το λογισμικό που χρησιμοποιείται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ιδιοκτησία της MEDOCAL LTD, των θυγατρικών της ή των προμηθευτών λογισμικού της και προστατεύεται από την Κύπρο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Δεν μπορείτε να εξαγάγετε και/ή να επαναχρησιμοποιήσετε μέρη του περιεχομένου του ιστότοπου χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της MEDOCAL LTD. Συγκεκριμένα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε εξόρυξη δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξαγωγής δεδομένων για εξαγωγή (είτε μία είτε πολλές φορές) για την επαναχρησιμοποίηση σημαντικών τμημάτων αυτού του ιστότοπου, χωρίς την MEDOCAL LTD’s εκφράζει γραπτή συγκατάθεση. Επίσης, δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε ή/και να δημοσιεύσετε τη δική σας βάση δεδομένων που περιλαμβάνει σημαντικά (π.χ. τις τιμές και τις καταχωρίσεις προϊόντων μας) μέρη αυτού του ιστότοπου χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της MEDOCAL LTD.

7. Αξιώσεις πνευματικών δικαιωμάτων

Η MEDOCAL LTD και οι θυγατρικές της σέβονται την πνευματική ιδιοκτησία άλλων. Εάν πιστεύετε ότι το έργο σας έχει αντιγραφεί με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, επικοινωνήστε μαζί μας.

8. Εμπορικά σήματα

Το MEDOCAL και άλλα σήματα που αναφέρονται στον ιστότοπό μας είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της MEDOCAL Limited ή των θυγατρικών της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες δικαιοδοσίες. Τα γραφικά, τα λογότυπα, οι κεφαλίδες σελίδων, τα εικονίδια κουμπιών, τα σενάρια και τα ονόματα υπηρεσιών της MEDOCAL LTD είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα των εμπορικών σημάτων της MEDOCAL LTD και το εμπορικό φόρεμα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που δεν είναι MEDOCAL LTD, με οποιονδήποτε τρόπο που είναι πιθανό να προκαλέσει σύγχυση στους πελάτες ή με οποιονδήποτε τρόπο που υποτιμά ή δυσφημεί την MEDOCAL LTD. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που δεν ανήκουν στην MEDOCAL LTD που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους, οι οποίοι μπορεί να συνδέονται ή να μην είναι συνδεδεμένοι, συνδεδεμένοι ή χορηγοί από το MEDOCAL LTD.

Ο ιστότοπος περιέχει εμπορικά σήματα, τα οποία ελέγχονται ή χρησιμοποιούνται από την MEDOCAL LTD ή με άδεια χρήσης. Οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της MEDOCAL LTD απαγορεύεται αυστηρά. Το Medocal.com περιλαμβάνει επίσης προϊόντα και περιεχόμενο από τους προμηθευτές μας και άλλα τρίτα μέρη. Αυτά τα εμπορικά σήματα και τα ονόματα εταιρειών ή τα λογότυπα που σχετίζονται με αυτά τα προϊόντα και άλλα τέτοια τρίτα μέρη είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η διάταξη και η διάταξη του medocal.com, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σημάτων, των εικόνων, του κειμένου, των γραφικών, των κουμπιών, των στιγμιότυπων οθόνης και άλλου περιεχομένου ή υλικού αποτελούν τη μοναδική και αποκλειστική ιδιοκτησία της MEDOCAL LTD.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η λήψη, η αναδημοσίευση, η μετάδοση, η δημιουργία παράγωγων έργων, η αντιγραφή ή με οποιονδήποτε τρόπο η εκμετάλλευση οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας medocal.com.

9. Το συμβόλαιό μας

Όταν κάνετε μια παραγγελία για να αγοράσετε ένα προϊόν από το medocal.com, θα σας στείλουμε ένα email που θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας και θα περιέχει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας. Η παραγγελία σας αντιπροσωπεύει μια προσφορά προς εμάς να αγοράσουμε ένα προϊόν, η οποία γίνεται αποδεκτή από εμάς όταν σας αποστέλλουμε αυτό το προϊόν και επιβεβαιώνεται με ένα email που σας στέλνουμε επιβεβαιώνοντας ότι έχουμε αποστείλει το προϊόν (το ‘E-mail αποστολής παραγγελίας’) . Αυτή η αποδοχή θα ολοκληρωθεί τη στιγμή που θα σας στείλουμε το email επιβεβαίωσης αποστολής παραγγελίας. Τυχόν προϊόντα με την ίδια παραγγελία και τα οποία δεν έχουμε επιβεβαιώσει σε email επιβεβαίωσης αποστολής παραγγελίας ότι έχουν αποσταλεί δεν αποτελούν μέρος αυτής της σύμβασης. Επιδιώκετε να συνάψετε σύμβαση με την MEDOCAL LTD όταν κάνετε μια παραγγελία.

10. Ευθύνη και Εγγύηση

Η MEDOCAL LTD, οι θυγατρικές της, οι θυγατρικές της ή οι προμηθευτές περιεχομένου της δεν παρέχουν καμία εγγύηση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την απόδοση, την πληρότητα ή την καταλληλότητα των πληροφοριών ή υλικών που βρίσκονται ή προσφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο για οποιοδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Αναγνωρίζετε ότι τέτοιες πληροφορίες και υλικό ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή λάθη στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς, η MEDOCAL LTD δεν θα είναι υπεύθυνη (είτε πρόκειται για σύμβαση είτε για αδικοπραξία, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, αμέλειας ή άλλου είδους) για οποιαδήποτε: (i) απώλεια κέρδους. (ii) απώλεια αναμενόμενων αποταμιεύσεων. (iii) απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας. ή (iv) έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες. υπέστησαν ή υποβλήθηκαν από εσάς. Η συνολική ευθύνη της MEDOCAL απέναντί ​​σας βάσει ή σε σχέση με τα παραπάνω, δεν θα υπερβαίνει τη συνολική τιμή της προμήθειας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό ζητηθεί εγγράφως εντός μίας (1) εβδομάδας από τη στιγμή της παράδοσης των προϊόντων σε εσάς.

Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας ή υλικού σε αυτόν τον ιστότοπο γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη, για την οποία δεν φέρουμε καμία ευθύνη. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι τυχόν προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού του ιστότοπου πληρούν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

11. Επιστροφές

Διαβάστε την Πολιτική επιστροφών που ισχύει για προϊόντα που αγοράσατε από εμάς.

12. Τιμολόγηση και διαθεσιμότητα

Λάβετε υπόψη ότι οι εκτιμήσεις αποστολής δεν είναι εγγυημένοι χρόνοι αποστολής και δεν πρέπει να βασίζονται σε αυτούς ως τέτοιοι. Καθώς επεξεργαζόμαστε την παραγγελία σας, θα σας ενημερώσουμε μέσω email ή τηλεφώνου εάν τυχόν προϊόντα που παραγγείλετε δεν είναι διαθέσιμα.

Καθώς μόνο οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες υγείας επιτρέπεται να αγοράζουν προϊόντα από τον ιστότοπο medocal.com, οι τιμές εμφανίζονται χωρίς ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας). Ο ΦΠΑ (με τον ισχύοντα συντελεστή) εμφανίζεται σε ξεχωριστή γραμμή για κάθε προϊόν. Παρά τις καλύτερες προσπάθειές μας, ένας μικρός αριθμός των προϊόντων μας μπορεί να είναι λάθος τιμές. Εάν η σωστή τιμή ενός προϊόντος είναι χαμηλότερη από την αναφερόμενη τιμή μας, χρεώνουμε το χαμηλότερο ποσό και σας στέλνουμε το προϊόν. Εάν η σωστή τιμή ενός προϊόντος είναι υψηλότερη από την αναγραφόμενη τιμή μας, κατά την κρίση μας είτε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για οδηγίες πριν την αποστολή είτε θα ακυρώσουμε την παραγγελία σας και θα σας ειδοποιήσουμε για μια τέτοια ακύρωση.

13. Ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή μας στέλνετε email, επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά. Επικοινωνούμε μαζί σας μέσω email ή δημοσιεύοντας ειδοποιήσεις στον ιστότοπο. Για συμβατικούς σκοπούς, συναινείτε να λαμβάνετε επικοινωνίες από εμάς ηλεκτρονικά και συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, αποκαλύψεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά πληρούν οποιαδήποτε νομική απαίτηση οι εν λόγω επικοινωνίες να είναι γραπτές. Αυτή η προϋπόθεση δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

14. Αλλαγή Υπηρεσίας ή Τροποποίηση των Προϋποθέσεων

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στον ιστότοπο, τις πολιτικές και τους παρόντες Όρους Χρήσης & Πώλησης ανά πάσα στιγμή. Θα υπόκειστε στις πολιτικές και τους όρους χρήσης και πώλησης που ισχύουν τη στιγμή που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή παραγγέλνετε αγαθά από εμάς, εκτός εάν οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτές τις πολιτικές ή σε αυτούς τους όρους απαιτείται να γίνει από το νόμο ή την κρατική αρχή (στην περίπτωση αυτή θα ισχύει για παραγγελίες που έχετε κάνει προηγουμένως). Εάν κάποια από αυτές τις προϋποθέσεις κριθεί άκυρη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εκτελεστή, αυτή η προϋπόθεση θα θεωρηθεί ότι μπορεί να διαχωριστεί και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιασδήποτε υπόλοιπης προϋπόθεσης.

15. Γεγονότα πέρα ​​από τον λογικό έλεγχο μας

Δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις μας υπό αυτές τις συνθήκες, εάν η καθυστέρηση ή η αποτυχία προκύψει από οποιαδήποτε αιτία που είναι πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχό μας. Αυτή η προϋπόθεση δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

16. Waiver

Εάν παραβιάσετε αυτούς τους όρους και δεν προβούμε σε καμία ενέργεια, θα συνεχίσουμε να δικαιούμαστε να χρησιμοποιήσουμε τα δικαιώματα και διορθωτικά μέτρα στην διάθεση σας σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραβιάσετε αυτούς τους όρους.

17. Ισχύον δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι όροι αυτοί διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρου. Συμφωνείτε, όπως και εμείς, να υποβάλλεστε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των κυπριακών δικαστηρίων.

Τα νόμιμα δικαιώματα σας δεν επηρεάζονται από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις

18. Τα στοιχεία μας

MEDOCAL LTD

Καταχωρημένο γραφείο:

Γρηγόρη Αυξεντίου 39, Academia Centre,

Block C, Γραφείο 101, Λάρνακα 6021, Κύπρος

Τηλέφωνο +357 24664900

Εγγραφή στην Κύπρο: HE427912

Αριθμός ΦΠΑ: 10427912N

Email Address: info@medocal.com

Πάροχος υπηρεσιών: medocal.com είναι το όνομα τομέα της Medocal Limited